Daf XF Trekker 2 assen
Daf XF Trekker 3 assen
Daf XF Bakwagen Kast 2 assen
Daf XF Bakwagen Kast 3 assen
Daf XF Bakwagen Huif 2 assen
Daf XF Bakwagen Huif 3 assen
Daf XF Bakwagen Haakarm Afzetbak 3 assen
Daf XF Bakwagen Hout kraan 3 assen
Daf XF Bakwagen Open bak 3 assen